Strona WWW

Sprawdź naszą ofertę

Zamówienie usług trwa tylko kilka minut. Nasza oferta stale się poszerza o nowe propozycje związane z obsługiwanymi przez nas rynkami.

Czytaj więcej

O firmie

Właścicielem firmy Audit&Consulting services jest Katarzyna Kędziora - biegły rewident, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i studiów podyplomowych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w:
  • kontroli stanu majątkowego i sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń
  • badaniu sprawozdań finansowych firm z różnych sektorów (produkcja, usługi, handel, nieruchomości…)

Jako pracownik instytucji nadzorujących działalność ubezpieczeniową uczestniczyła w pracach tworzenia we współpracy z Ministerstwem Finansów przepisów prawa w zakresie rachunkowości zakładów ubezpieczeń oraz reprezentowała organ nadzoru na forum międzynarodowym jako członek Podkomitetu Rachunkowości w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS).

Posiada wieloletnie doświadczenie jako kontroler finansowy w zakładach ubezpieczeń. Jako przedstawiciel polskiego rynku ubezpieczeń reprezentowała Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) na arenie międzynarodowej jako członek Podkomitetu Rachunkowości Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń (CEA)

Jest współautorem książki „Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń” pod redakcją profesor Anny Karmańskiej.

Jako pracownik firmy audytorskiej zdobyła wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych działających w wielu sektorach gospodarki (produkcja, handel, usługi) oraz przejmowaniu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nadzorowaniu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od 1996 roku prowadzi szkolenia otwarte z zakresu rachunkowości. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa bilansowego wg Polskich Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, przygotowania do egzaminów na biegłego rewidenta.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.