Strona WWW

Sprawdź naszą ofertę

Zamówienie usług trwa tylko kilka minut. Nasza oferta stale się poszerza o nowe propozycje związane z obsługiwanymi przez nas rynkami.

Czytaj więcej

Obsługa finansowa księgowa

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe, zapewniając zgodność z Ustawą o rachunkowości, prawem podatkowym, uznanymi standardami rachunkowości i rachunkowością zarządczą. Obsługujemy kompleksowo księgowość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

W ramach usług księgowych oferujemy

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu,
  • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych, również w siedzibie Klienta,
  • weryfikacja i ekspertyzy ksiąg rachunkowych,
  • bieżące konsultacje i doradztwo z zakresu rachunkowości, 
  • nadzór nad przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych, w tym rocznych zeznań podatkowych,
  • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji księgowej (np. polityki rachunkowości, zakładowych planów kont),
  • inne usługi z zakresu rachunkowości.