Strona WWW

Sprawdź naszą ofertę

Zamówienie usług trwa tylko kilka minut. Nasza oferta stale się poszerza o nowe propozycje związane z obsługiwanymi przez nas rynkami.

Czytaj więcej

Szkolenia

Oferujemy szkolenia otwarte w zakresie:

  • zasad rachunkowości wg Polskich Standardów Rachunkowości
  • MSR/MSSF
  • szkolenia branżowe w zakresie rachunkowości zakładów ubezpieczeń
  • szkolenia w zakresie przygotowania do egzaminów na biegłego rewidenta
  • szkolenia w zakresie rachunkowości dla doradców inwestycyjnych
  • szkolenia z zakresu controllingu/rachunkowości zarządczej

 W zakresie realizacji szkoleń współpracujemy z takimi firmami/instytucjami jak:

  • MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU spółka komandytowa
  • Związek Maklerów i Doradców
  • Centrum Edukacji Ekspert

Oferujemy szkolenia zamknięte.

Szkolenia zamknięte przygotowywane są dla zorganizowanej grupy pracowników danej firmy. Szkolenia tego typu, dostosowane są do potrzeb firmy, co jest możliwe dzięki szczegółowym konsultacjom mających na celu analizę  i sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych organizacji. Na ich podstawie konstruowana jest Oferta, którą poddajemy do weryfikacji firmie.