Strona WWW

Sprawdź naszą ofertę

Zamówienie usług trwa tylko kilka minut. Nasza oferta stale się poszerza o nowe propozycje związane z obsługiwanymi przez nas rynkami.

Czytaj więcej

Usługi audytorskie

Jesteśmy podmiotem świadczącym usługi badania zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Zespół przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego zawsze składa się z biegłego rewidenta oraz, w miarę potrzeby, asystentów. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z biegłym rewidentem istnieje możliwość konsultowania z nim wątpliwości i problemów pojawiających się w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego. Preferujemy, aby każde badanie zasadnicze poprzedzone było badaniem wstępnym, celem zminimalizowania uchybień w rocznym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

To co nas wyróżnia spośród innych firm  - oferujemy pakiet usług dodatkowych, w cenie za badanie sprawozdania finansowego, mający na celu doskonalenie zawodowe własnych służb finansowo-księgowych.

Do każdego zadania podchodzimy z najwyższą starannością, zapewniając bezstronność w toku prowadzonych prac oraz przy formułowaniu opinii i wniosków.